Polityki publiczne w polskich realiach

Polityki publiczne w polskich realiach

Oddział Krakowski PTS zaprasza na spotkanie naukowe w ramach cyklu WIECZORY SOCJOLOGICZNE pt. Polityki publiczne w polskich realiach, które odbędzie się 8 czerwca 2017 r. (czwartek) w Krakowie w Inst...
Kobieta w nauce

Kobieta w nauce

Zespół ds. Dobrych Praktyk, działający na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Socjologii UKSW oraz Oddział Warszawski Polskiego...
Antropologia w działaniu - od wymiaru lokalnego do globalnego

System Miasta – Miasta w Systemie

Instytut Politologii i Europeistyki US, Zespół Badawczy „Państwo, Władza, Polityka Lokalna” zapraszają do udziału w konferencji pt. System Miasta – Miasta w Systemie, która odbędzie...