Gospodarka i Społeczeństwo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w konferencji pt. Gospodarka i Społeczeństwo, która odbędzie się w dniach 24-25 września 2015 r. w Łodzi. Wśród osób, któr...

Peryferia społeczne we współczesnej Europie

Studium Pracy Socjalnej, Zakład Badań Kultury Współczesnej, Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają do udziału...

Niepełnosprawność. Praca. Rodzina

Katedra Teorii i Metod Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UKSW zaprasza do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Praca socjalna w perspektywie XXI wieku, pt. Niepełnosprawność. P...

Komunikacja międzykulturowa

Katedra Socjologii Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza do udziału w sympozjum Komunikacja międzykulturowa, które odbędzie się w dniach 17-18 listopada 201...

Polska polityka energetyczna 2050

Ośrodek Analiz Politologicznych oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w seminarium z cyklu “Komentarze Politologiczne” w ramach Programu “...