Dyskursy o kulturze

Społeczna Akademia Nauk zaprasza do udziału w konferencji pt. Dyskursy o kulturze, która odbędzie się 27 listopada 2014 r. w Warszawie. Tematyka: Blok pierwszy: Ład i patologie we współczesnej przest...

Retoryka i normy komunikacji

Polskie Towarzystwo Retoryczne oraz Instytut Badań Literackich PAN zapraszają do udziału w konferencji pt. Retoryka i normy komunikacji, która odbędzie się w dniach 24-25.11.2014 w Warszawie (ul. Now...

Zarządzanie informacją w nauce

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej zaprasza do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Zarządzanie informacją w nauce, która odbędzie się w dniach 27.11.2014 – 28.11.2014 r. w ...