Kapitał intelektualny i edukacja

Akademia Finansów i Biznesu Vistula zaprasza do udziału w konferencji pt. Kapitał intelektualny i edukacja, która odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2014 r. w Warszawie. Tematyka konferencji: kapitał ...

Sztuka stroju, strój w sztuce

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Klub Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim SHS oraz Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konfe...