Konferencja "Dialog pokoleń"

Dialog pokoleń

Towarzystwo Kultury Języka i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na III konferencję naukową z cyklu Dialog pokoleń, która odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2016 w Warszawie. W...
Retoryka doradzania

Retoryka doradzania

Polskie Towarzystwo Retoryczne wspólnie z Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej Pro Rhetorica (IBL PAN) zapraszają na XV Konferencję PTR pt. Retoryka doradzania, która odbędzie się w dniach...
Popkultura i stereotypy

Popkultura i stereotypy

Studenckie Koło Badaczy Popkultury Trickster zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. Popkultura i stereotypy, która odbędzie się w dniach 16 – 17 września 2016 r. we Wrocławiu. Popkultura skła...