Islam: podstawowe zasady wiary

Ta wielka religia ma rzesze wyznawców na całym świecie. Islam to religia, z którą można się spotkać nie tylko w świecie arabskim, ale i w Ameryce oraz w Europie. Jakie są jej zasady? Podstawowe zasad...

Notowania rządu Ewy Kopacz

Ostatnie tygodnie przyniosły poprawę notowań rządu, przejawiającą się we wzroście identyfikacji z urzędującym gabinetem, a także wzroście zadowolenia z tego, że na jego czele stoi Ewa Kopacz. W porów...

Warsztaty: co jedzono w średniowieczu zimą i jesienią

Co jedli w średniowieczu ludzie z niższych warstw społecznych? Jak spędzali jesienie i zimy? Na te pytania odpowiedzieć mają warsztaty w Rezerwacie Archeologicznym Gród w Grzybowie, które odbędą się ...