Ikony: obrazy pełne symboli

Są wspaniałymi dziełami sztuki, a na ziemiach polskich stanowią jednocześnie najcenniejsze pamiątki związane z kulturą Bojków i Łemków. Ikony to bezcenne skarby. Można je ujrzeć zarówno w muzeach, ja...

Polaków związki z lokalną parafią

Wprawdzie poczucie więzi z parafią wciąż pozostaje stosunkowo silne (deklaruje je 66% ankietowanych), jednak od 2005 roku systematycznie słabnie. Obecnie jest najniższe od początku lat dziewięćdziesi...

Dobre Stypendia

Rozstrzygnięto konkurs “Dobre Stypendia 2014”, Wśród laureatów tegorocznej, piątej edycji znalazł się m.in. Urząd Miasta Łodzi, Gmina Krosno, Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego i Stowar...