Kobieta w rodzinie i społeczeństwie

Wydaje się, że znaczenie awansu zawodowego kobiet jako czynnika wpływającego na jakość pracy, a tym samym na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego nie jest w pełni doceniane. Kobiety nie osi...