Karta respondenta

Karta respondenta – jest to karta z możliwymi odpowiedziami na dane pytanie (a więc zawierająca kafeterię), zadane respondentowi w trakcie wywiadu przez ankietera. Wręcza się ją respondentowi, jeśli ilość możliwych odpowiedzi jest duża lub wymaga się od niego zastanowienia, a także w sytuacji kiedy pytanie jest związane z rysunkami, zdjęciami itp.

Występują karty respondenta, w których jest treść pytania i odpowiedzi oraz takie, które zawierają jedynie odpowiedzi (respondent musi wysłuchać pytania). Nie należy numerować odpowiedzi na karcie, ponieważ mogłoby to mieć wpływ na to, co wskaże respondent.

Dzięki karcie respondenta nie trzeba pokazywać respondentowi całego kwestionariusza wywiadu. Nie jest to zresztą wskazane, np. ze względu na obecność instrukcji dla ankietera, zaburzenie sytuacji wywiadu.

W trakcie jednego wywiadu można użyć kilku kart respondenta, w zależności od liczby pytań, które tego wymagają.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *