Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

zaprasza do udziału w
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.

Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów

Konferencja odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 5-6 marca 2015 r.

CEL KONFERENCJI
Tytuł konferencji, cytat z „Pani Twardowskiej” Adama Mickiewicza, niejako automatycznie wskazuje problematykę badawczą jedzenia, picia, jak i palenia. Naszą uwagę skupimy na członach cytatu, związanych z produktami przemysłu spożywczego, które na ogół nie mają wartości odżywczej, a tylko tzw. psychotropową, pobudzającą w mniej lub bardziej szkodliwy sposób system nerwowy pod wpływem zawartych w nich zawiązków chemicznych takich jak etanol, kofeina, teina, nikotyna. Chcemy dyskutować przede wszystkim o kulturowo-społecznym aspekcie wykorzystywania używek (tytoń, tabaka, środki halucynogenne, kawa, alkohol etc.) przez człowieka na przestrzeni dziejów, w oparciu o źródła zarówno pisane, jak i niepisane.

ZAKRES TEMATYCZNY
Tematyka konferencji ma w zamyśle organizatorów obejmować cały szereg ważnych dla kultury pól badawczych. A zatem będzie to próba pokazania, jak w różnych kontekstach, kulturach i w różnym czasie historycznym funkcjonuje używka – do jakich celów bywa wykorzystywana. Z tego też powodu konferencję należy traktować jako spotkanie interdyscyplinarne, a zaproszenie na nią skierowane jest do antropologów, archeologów, filologów, folklorystów, historyków kultury, historyków sztuki, kulturoznawców, literaturoznawców, socjologów oraz wszystkich badaczy, którzy mogą podzielić się interesującą refleksją na temat roli i znaczenia używek w kulturze.

Proponowane zakresy tematyczne referatów:

  • używki w sferze praktyk i działań komunikacyjnych;
  • używki jako znaki tożsamości;
  • używki w praktyce życia codziennego;
  • używki na wsi i w mieście – przemiany zwyczajów konsumpcyjnych;
  • używki w dyskursie kulinarnym;
  • miejsca spożywania używek i ich kulturotwórcze role;
  • używki a zdrowie;
  • używki jako element turystyki kulinarnej;
  • używki jako element dziedzictwa kulturowego.

Powyższe tematy z pewnością nie wyczerpują problematyki, mogą jedynie wskazać kierunek poszukiwań badawczych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Konferencja odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 5-6 marca 2015 r.

2. Miejsce obrad:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Budynek Copernicanum
ul. M. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz.

3. Na wygłoszenie referatu przewidujemy 20 minut, a na wygłoszenie komunikatu 10 minut.

4. Język konferencyjny: polski, angielski. Język publikacji: angielski.

5. Zgłoszenia na Konferencję można dokonać przesyłając formularz rejestracyjny (formularz w załączniku). Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z abstraktem do dnia 30 stycznia 2015 r. Autorzy wystąpień zostaną powiadomieni o ich zaakceptowaniu i umieszczeniu w programie konferencji.

6. Opłata konferencyjna: 350 zł (nie obejmuje noclegów).

7. Opłatę należy wpłacać do 10.02.2015 r. na podany niżej nr konta z dopiskiem JEDZĄ, PIJĄ, LULKI PALĄ.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Kredyt Bank Oddział w Bydgoszczy
92 1500 1360 1213 6001 8602 0000

8. Korespondencję prosimy kierować na adres:

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz,
z dopiskiem „Konferencja: Jedzą, piją, lulki palą” lub pocztą elektroniczną do organizatorów na adres uzywki.konferencja@wp.pl

9. Kontakt telefoniczny z organizatorami:

dr Justyna Żychlińska: 606216841
dr Anetta Głowacka-Penczyńska: 602157155

10. Dalsze informacje zostaną Państwu przekazane w kolejnym komunikacie.

Pobierz
Karta zgłoszenia

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *