IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
i Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego

zapraszają do udziału w

IV Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych

które odbędzie się w dniach 27-30 maja 2015 r. w Poznaniu.

Pomysłodawcami TSBJ są Zakład Pedagogiki Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Sympozjum to miejsce spotkań przedstawicieli wielu nauk: pedagogiki, socjologii, nauk o kulturze, politologii, medycyny, historii i wielu innych.

Grupy tematyczne:

 1. Badania jakościowe w regionalistyce;
 2. Badania kulturowe inspirowane sztuką (art based research);
 3. Człowiek w sytuacji trudnej w badaniach jakościowych – różne wymiary badań jednostek żyjących w odmiennych światach społecznych;
 4. Jak skutecznie badać współczesną szkołę?
 5. Niewizualne metody badań: audiografia i akustemologia;
 6. Metoda typologiczna w badaniach jakościowych;
 7. Metodologiczne wyzwania badań instytucjonalnych (w ramach nowego instytucjonalizmu);
 8. Stojąc w rozkroku – rozwiązania metodologiczne w obliczu badań z pogranicza wielu dyscyplin naukowych;
 9. Jakość życia a psycho-społeczne doświadczenie codzienności;
 10. Strategie i metody badań aktywizmu i ruchów społecznych;
 11. Twórczość Floriana Znanieckiego jako źródło inspiracji współczesnej metodologii socjologii;
 12. Metodologia teorii ugruntowanej w badaniach inter- i transdyscyplinarnych;
 13. Strategie, metody, środki badania zmiany i rozwoju;
 14. Badania (i działania?) “społecznie doniosłe”;
 15. Dziedzictwo, pamięć i upamiętnienie. Instrumentalizacja pojęć a interakcja badań ilościowych i jakościowych;
 16. Studia miejskie – odrębna perspektywa badawcza?
 17. Jakościowe badania sportu i sportowego ciała w naukach społecznych;
 18. Badania jakościowe w antropologii medycznej;
 19. Metody narracyjne i biograficzne w naukach humanistycznych i społecznych. Metodologiczne dylematy – obszary aplikacji – egzemplifikacje;
 20. Mobilność, wielomiejscowość, deterytorializacja;
 21. Nowe media jako podmiot i obszar badań jakościowych;
 22. Nowe technologie w badaniach jakościowych;
 23. Obserwacja uczestnicząca i autoetnografia: ku przyszłości metod jakościowych;
 24. Wizualność/badania wizualne.

Zgłoszenia wraz z abstraktami należy nadsyłać do 1 kwietnia 2015 r.

Opłata za udział w Sympozjum wynosi 270 zł. Udział bez referatu jest bezpłatny.

Wszystkie warsztaty odbędą się 30 maja 2015 r. Opłata za udział w Warsztatach wynosi 250 zł.

Zobacz
Strona sympozjum (zakładka TSBJ)

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *