III Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa – Analiza polskiego społeczeństwa

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

zaprasza do udziału w

III Ogólnopolskiej Społecznej Konferencji Naukowej –
Analiza polskiego społeczeństwa
,

która odbędzie się 29 listopada 2019 r. w Lublinie.

Celem III Ogólnopolskiej Społecznej Konferencji Naukowej – Analiza polskiego społeczeństwa jest próba uchwycenia i opisania zmian, napięć i dylematów dotyczących współczesnego społeczeństwa. W dobie dynamicznego rozwoju społeczeństwa, zachodzące
w nim przemiany i procesy są warte badania i poddawania analizie w celu opracowania całościowego obrazu społeczeństwa. Działania te umożliwiają określenie uwarunkowania procesów społecznych oraz identyfikację czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe, jak i źródła zagrożeń. Konferencja jest realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

W wydarzeniu wezmą udział pracownicy naukowi, doktoranci i studenci kierunków humanistycznych i społecznych, przedstawiciele instytucji kultury, a także praktycy zainteresowani zagadnieniami prezentowanymi podczas Konferencji. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich, zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja trwa do 7 listopada 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-spoleczna.pl/

Konferencja została objęta patronatem portalu MojaSocjologia.pl.

Pin It

Komentowanie zakończone.