Historia i formy kobiecego pisania w Polsce – od średniowiecza do współczesności

Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

zapraszają do udziału
w konferencji naukowej pt.

Historia i formy kobiecego pisania w Polsce
– od średniowiecza do współczesności
,

która odbędzie się w dniach 8–9 czerwca 2017 roku w Olsztynie.

Badania nad historią kobiecego pisania prowadzone są interdyscyplinarnie. Swoim zakresem obejmują literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, historię, socjologię i inne pokrewne nauki.

Rola kobiet w historii polskiego piśmiennictwa jest dziś w publicznym dyskursie niepodważalna i jednocześnie wciąż niedoceniona. Podobnie jest z opisem cech stylu kobiecego pisania i charakterystyką wiodących tematów. W piśmiennictwie zachodnim wpływ na dyskutowanie o tych wyróżnikach mają poglądy Elaine Schowalter określone mianem ginokrytki i Nancy K. Miller twórczyni terminu arachnologia. W Polsce brakuje wiążących ustaleń, które w sposób jednoznaczny klasyfikowałyby kobiece pisanie, choć starały się o to niejednokrotnie badaczki tego zagadnienia: Maria Janion, Grażyna Borkowska, Ewa Kraskowska, Inga Iwasiów czy Krystyna Kłosińska. Istotna wydaje się także odpowiedź na pytanie: czy w ogóle możliwa i potrzebna jest owa jednoznaczność?

Tematyka konferencji:

  • historia polskiej literatury kobiecej;
  • metodologia badań nad polskim kobiecym pisaniem;
  • ginokrytyka Elaine Schowalter i arachnologia Nancy K. Miller a praktyka polska;
  • kultura współczesna i jej wpływ na pisanie kobiet;
  • pisanie kobiet a preferowane idee, tematy, gatunki;
  • język a płeć;
  • uwagi i wyróżniki stylu kobiet piszących;
  • wyróżniające się stylem kobiecym warsztaty pisarek.

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *