Epidemia a życie codzienne

W czasie najostrzejszych obostrzeń związanych z epidemią najbardziej dokuczliwymi ograniczeniami były: brak możliwości swobodnego przemieszczania się i konieczność pozostawania w domu (48% wskazań), zakaz wstępu do parków i lasów (45%) oraz konieczność zakrywania okolic ust i nosa (44%). W ciągu kilku tygodni społecznej izolacji najpowszechniej doświadczanymi uczuciami były z jednej strony nuda wynikająca z domowej rutyny (39%), z drugiej zaś strony poczucie samotności (38%). Najczęściej wskazywanym pozytywnym aspektem stanu epidemicznej izolacji okazały się mniejsze wydatki na życie (40%).

Prezentowane dane pochodzą z badania przeprowadzonego we współpracy Fundacji CBOS i IQS – drogą elektroniczną (Computer- Assisted Web Interview – CAWI) na próbie 1000 respondentów zrekrutowanych do ogólnopolskiego panelu internetowego Opinie.pl, należącego do agencji badawczej IQS. Realizacja badania trwała od 23.04.2020 do 27.04.2020.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *