Elsevier nagrodziło najbardziej wpływowe polskie uczelnie tego roku

Za największy wpływ na badania naukowe w Polsce w 2023 roku nagrodę Research Impact Leaders Awards otrzymały w swoich kategoriach: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet SWPS oraz Uniwersytet Warszawski – poinformowało wydawnictwo naukowe Elsevier.

Nagrodę w kategorii specjalnej otrzymała Politechnika Śląska za działania w ramach projektu Erasmus+ Uniwersytety Europejskie.

Uczelnie oceniane były w sześciu kategoriach głównych. W naukach rolniczych nagrodzony został Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Za badania w obszarze inżynierii i technologii doceniono Politechnikę Gdańską. Za wpływ na humanistykę nagrodę otrzymał Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Za rozwój medycyny i nauk o zdrowiu nagrodę przyznano Uniwersytetowi Medycznemu im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Za najlepszy w naukach przyrodniczych uznano Uniwersytet Warszawski, zaś w naukach społecznych – Uniwersytet SWPS.

Nagrody są uhonorowaniem wysokiej jakości badań naukowych i ich umiędzynarodowienia, a także realizacji zaplanowanych strategii doskonałości na poziomie krajowym i instytucjonalnym. Nagrodzone uczelnie przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie – podkreśliło wydawnictwo w komunikacie.

Najlepsze uczelnie wyłoniono na podstawie algorytmu uwzględniającego procentowy wzrost liczby publikacji (waga 15 proc.) i autorów (waga 10 proc.), wskaźnik cytowań (waga 30 proc.), współpracę międzynarodową (waga 20 proc.) i publikacje w czasopismach Top 10 (waga 25 proc.).

W każdej z sześciu kategorii nominowane były trzy instytucje. Nominację w obszarze nauk inżynieryjnych i technicznych otrzymały również: Politechnika Opolska i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. W naukach humanistycznych ze zwycięzcą konkurowały Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Warszawski. W naukach rolniczych nominowane były: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, w naukach przyrodniczych: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński, w naukach medycznych: Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Medyczny w Łodzi, a w naukach społecznych: Politechnika Śląska i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Do nagrody specjalnej – European University Alliances Members’ Research Impact Leaders Award 2023 – nominacje otrzymały Politechnika Gdańska i Uniwersytet Opolski. Elsevier przyznało to wyróżnienie Politechnice Śląskiej wspólnie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) będącej Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Elsevier ogłosił zwycięzców nagród Research Impact Leaders Awards po raz 7., w bieżącym roku podczas posiedzenia plenarnego i prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich odbywającego się 26-27 października w Łodzi.

Nauka w Polsce

kol/ agt/

Pin It

Komentowanie zakończone.