Do 16 maja trwa nabór do Rady Młodych Naukowców V kadencji

Jeszcze tylko do 16 maja 2015 r. trwa nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców, organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym zadaniem Rady Młodych Naukowców jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających dokonania środowiska młodych badaczy w Polsce.

Kandydatami mogą być badacze, którzy nie ukończyli 35 roku życia, posiadają znaczne osiągnięcia naukowe, cieszą się nieposzlakowaną opinią i przestrzegają zasad etyki naukowej, a przy tym korzystają z pełni praw publicznych i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu.

Kandydaci muszą przedstawić m.in. życiorys z uwzględnieniem najważniejszych osiągnięć naukowych (wykaz publikacji naukowych, opis przebiegu kariery naukowej, informacja o działalności społecznej i organizacyjnej) oraz swoją propozycję działań dla Rady Młodych Naukowców (5 głównych działań, które kandydat zamierza zrealizować jako członek Rady Młodych Naukowców wraz z argumentacją).

Zgłoszenia odbywają się wyłącznie przez formularz elektroniczny w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2015 r. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zobacz
Ogłoszenie

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *