Dane w humanistyce – konferencja w Warszawie

Jakie dane są potrzebne humanistom i przedstawicielom nauk o sztuce? Gdzie się one znajdują i do kogo należą? Wyniki badań nad gromadzeniem, przetwarzaniem danych i rozumieniem źródeł w humanistyce przedstawią w dniach 15-17 maja w Warszawie członkowie europejskiej społeczności DARIAH.

Infrastruktura DARIAH ERIC istnieje po to, by rozwijać i wspierać badania w obszarze humanistyki i nauk o sztuce. Powstała decyzją Komisji Europejskiej w 2014 roku. DARIAH to sieć wiążąca ludzi, kompetencje, informacje, wiedzę, treści, metody, narzędzia i technologie. Integruje ona badania i przedsięwzięcia z zakresu humanistyki cyfrowej z całej Europy. Zrzeszone w niej instytucje z krajów członkowskich UE, zespoły badawcze, naukowcy oraz inni zainteresowani, mogą co roku uczestniczyć w otwartej konferencji. Wykłady i warsztaty skupiają naukowców, specjalistów od technologii i analizy danych oraz przedstawicieli instytucji dziedzictwa kulturowego.

W tym roku wydarzenie to organizowane jest w Warszawie. Tematem spotkania będą „Dane w humanistyce”. Humaniści zastanowią się, czy wykorzystywane przez nich dane są rzeczywiście tak bardzo skomplikowane. Jeżeli tak, to z czego to wynika? W jaki sposób definicje i konceptualizacje terminu „dane” odpowiadają dotychczasowemu rozumieniu źródeł w humanistyce i naukach o sztuce? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć prelegenci i uczestnicy nieformalnych dyskusji.

Głównym organizatorem DARIAH Annual Event 2019 jest Uniwersytet Warszawski – koordynator konsorcjum DARIAH-PL, złożonego z kilkunastu polskich uniwersytetów i jednostek naukowych. Wydarzenie będzie otwarte dla osób, które chciałyby zaprezentować wyniki swoich badań i nawiązać współpracę naukową. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konferencji.

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *