Czy Polacy broniliby się tak samo jak Ukraińcy?

W czerwcowym badaniu postawiliśmy badanym pytanie, które w różnych formach przewija się w polskiej debacie publicznej – czy w hipotetycznym scenariuszu, w którym to nasz kraj znalazłby się w podobnej sytuacji co dzisiejsza Ukraina, Polacy broniliby się tak samo jak Ukraińcy? Opinie Polaków okazały się dość podzielone. Dominowało przekonanie, że bronilibyśmy się tak samo (40%), poza tym 27% badanych uznało, że bronilibyśmy się gorzej, a 21%, że lepiej. Natomiast 12% ankietowanych nie miało na ten temat zdania.

Przekonanie, że Polacy broniliby się lepiej od Ukraińców, występowało częściej wśród mężczyzn niż kobiet, wśród najmłodszych badanych, a także osób wyznających poglądy prawicowe. Spośród grup społeczno-zawodowych wyróżniali się pod tym względem uczniowie i studenci. Z kolei pogląd, wedle którego bronilibyśmy się gorzej, był szczególnie rozpowszechniony w grupie wiekowej 25–34 lata, wśród mieszkańców największych miast, badanych z lepszym wykształceniem, posiadających najwyższe dochody per capita, rzadziej uczestniczących w praktykach religijnych, a także wyznających poglądy lewicowe.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (386) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *