Cykl życia rodziny

Cykl życia rodziny – „(…) okres, przez jaki przechodzi rodzina od momentu powstania w wyniku zawarcia małżeństwa, aż do momentu rozpadu poprzez zgony małżonków (…)” (Kędelski 2006: 15).

J. Bongaarts wyróżnia następujące fazy cyklu życia rodziny nuklearnej (dwupokoleniowej, wywodzącej się z pierwszego małżeństwa):

„- początek (formowanie się) – od zawarcia małżeństwa do urodzenia pierwszego dziecka,

– rozwój – od narodzin pierwszego dziecka do narodzin ostatniego dziecka,

– stabilizacja – od narodzin ostatniego dziecka do małżeństwa pierwszego dziecka,

– kurczenie się – od opuszczenia domu przez pierwsze dziecko do opuszczenia domu przez ostanie dziecko,

– puste gniazdo – od opuszczenia domu przez ostatnie dziecko do zgonu pierwszego ze współmałżonków,

– rozpad – od zgonu pierwszego ze współmałżonków do zgonu drugiego współmałżonka” (tamże).

BIBLIOGRAFIA

  1. Kędelski, M. 2006. Demografia jako nauka o rozwoju ludności. W: M. Kędelski, J. Paradysz. Demografia. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *