CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) to technika stosowana przy realizacji badań ilościowych. Polega na przeprowadzaniu wywiadów telefonicznych z respondentami z wykorzystaniem komputera. Wymaga specjalnego interaktywnego oprogramowania.

Ankieter kontaktuje się z osobą badaną za pomocą telefonu, odczytuje pytania wyświetlane na monitorze komputera i notuje usłyszane odpowiedzi. W razie potrzeby ankieter udziela wyjaśnień. Badanie z wykorzystaniem tej techniki zazwyczaj nadzorowane jest przez osoby odpowiedzialne za jakość uzyskanych wyników.

Do zalet tego rodzaju badań należą: niskie koszty, szybkość realizacji, bezpośrednie kodowanie w komputerze uzyskanych informacji, możliwość przeprowadzenia wywiadów na dużej próbie osób, większe poczucie anonimowości respondenta.

Natomiast do słabych stron techniki CATI można zaliczyć: ryzyko niewłaściwie dobranej próby, mało przemyślane odpowiedzi, skrótowe odpowiedzi na pytania otwarte, ryzyko zerwania połączenia (szczególnie jeśli wywiad jest zbyt długi), skłonność do wybierania skrajnych odpowiedzi, małą liczbę pytań, ograniczenia związane z poziomem trudności pytań.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *