Blog

Blog – jest to publiczny pamiętnik, prowadzony na stronach WWW, mający postać pisanych na bieżąco notatek, opatrzonych datą (por. Kaczmarek-Śliwińska 2008: 117). Inne określenie bloga mówi, że jest to rodzaj prywatnej strony internetowej, na której autor wyraża swoje opinie, umieszcza hiperłącza i daje możliwość komentowania wpisów przez odwiedzających. Blogi pozwalają na zbudowanie określonej społeczności wokół pewnego tematu (por. Koszembar-Wiklik 2008: 140).

Według raportu Technorati, największej wyszukiwarki blogów, pt. „State of the Blogosphere. April 2007” blogosfera powiększa się codziennie o 120 tys. nowych blogów, czyli 1,4 bloga w każdej sekundzie. W I kwartale 2007 roku liczba blogów przekroczyła 70 mln. Około 55% obecnie istniejących blogów należy do tzw. „blogów aktywnych”, czyli że ostatni wpis miał miejsce w przeciągu ostatnich 3 miesięcy (por. Kaczmarek-Śliwińska 2008: 118).

BIBLIOGRAFIA:

  1. Kaczmarek-Śliwińska, M. 2008. Blogi korporacyjne w działaniach public relations. W: Public relations w czasach mp3 i Internetu. D. Tworzydło, Z. Chmielewski (red.). Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
  2. Koszembar-Wiklik, M. 2008. Rola blogów w kształtowaniu wizerunku. W: Public relations w czasach mp3 i Internetu. D. Tworzydło, Z. Chmielewski (red.). Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
Pin It

Komentowanie zakończone.