Biurokracja

Biurokracja – jest to jedna z form organizacji, szczególnie rozpowszechniona w instytucjach państwowych. Z założenia przyjętego przez Maxa Webera biurokracja miała być idealną i bezbłędną formą organizacji, jednak wraz z jej rozrostem, staje się ona, jako system organizacyjny, coraz bardziej dysfunkcjonalna.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *