Bezpieczeństwo. Między sądzeniem a stanem rzeczy

Ukazał się nowy numer czasopisma „Władza Sądzenia” poświęcony pojęciu bezpieczeństwa. Można się z niego dowiedzieć, że bezpieczeństwo nie jest czymś neutralnym, działania podejmowane na jego rzecz zwielokrotniają istniejące konflikty społeczne, ekonomiczne, kulturowe. Bezpieczeństwo wiąże się w ten sposób z klasycznymi teoriami konfliktu.

W numerze znalazła się m.in. dyskusja o bezpieczeństwie pomiędzy Sławomirem Czapnikem, Franciszkiem Czechem, Wojciechem Gizickim, Antonim Kamińskim i Ryszardem M. Machnikowskim oraz artykuły:

  • Zaskakująca zmiana. Transformacje zagrożeń dla bezpieczeństwa i ich percepcji – Ryszard M. Machnikowski;

  • Europejskie społeczeństwo ryzyka wobec kryzysu na Ukrainie – Piotr Pieńkowski;

  • Bezpieczeństwo militarne Polski z perspektywy kulturowej. Przyczynek do rozważań o kulturze bezpieczeństwa – Michał Piekarski;

  • W poszukiwaniu stałości. Polscy socjaliści XIX w. i potworna nowoczesność – Piotr Kuligowski;

  • Zróżnicowanie zadań jednostek odpowiedzialnych za zwalczanie terroryzmu na terytorium Federacji Rosyjskiej – Natasza Duraj;

  • Social Order and Network Security. Exploratory Research on TOR Hidden Network – Robert Stefański.

Można również zapoznać się z fotoesejami Palestyna, kraj który leży w Izraelu Tomasza Ferenca (zdjęcia: Marek Domański, Tomasz Ferenc) i Popobawa Artura Gutowskiego, a także recenzjami książek Struktura Teorii Spiskowych. Antologia i Wojna, obraz, propaganda. Socjologiczna analiza plakatów wojennych. Autorami recenzji są odpowiednio Robert Stefański i Aleksandra Wysokińska.

„Władza Sądzenia” to czasopismo powstałe w związku z przekonaniem o konieczności regularnej i sukcesywnej wymiany refleksji z zakresu polityki i moralności. W obszarze zainteresowań jest socjologiczna refleksja nad zjawiskiem polityczności, zarówno w wymiarze empirycznym jak i teoretycznym.

Redakcja czasopisma zaprasza do współtworzenia kolejnych numerów. Numer 6/2015 poświęcony będzie współczesnej młodzieży w kontekście: aktywności zawodowej, subkulturowości, komunikacji i polityczności. Z kolei w numerze 7/2015 podjęta zostanie problematyka religii w społeczeństwie postnowoczesnym.

Zobacz
„Władza Sądzenia” numer 5/2015
Call for papers nr 6/2015
Call for papers nr 7/2015

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *