Zmienna niezależna

Zmienna niezależna – jest to zmienna, którą wpływa się na zmienną zależną. Zmienną niezależną może być np. wiek, płeć (gdy np. chcesz określić co ma wpływ na sympatie polityczne /zmienna zależn...

Monteskiusz (Charles Louis de Secondat de Montesquieu)

Monteskiusz (1689-1755) był francuskim arystokratą. Jego pełne nazwisko to Charles Louis de Secondat de Montesquieu. Uważany był za konserwatystę i pierwszego socjologa: „Monteskiusz to niewątp...

Machiavelli, Niccolò

Niccolo Machiavelli żył w latach 1469-1527. Był związany z Florencją, z której został później wygnany. Jest powszechnie uważany za najwybitniejszego myśliciela politycznego Renesansu. Uznanie to zawd...

Locke, John

John Locke żył w latach 1632-1704. Był angielskim filozofem i politykiem. Urodził się w hrabstwie Somerset w Wielkiej Brytanii. Studiował medycynę na Uniwersytecie Oksfordzkim, w 1661 r. został sekre...

Kant, Immanuel

Immanuel Kant (1724-1804) był filozofem, urodził się i spędził całe swoje życie w Królewcu (Prusy). Tam właśnie przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej. Jego najważniejsze dzieła to: Krytyk...

Hobbes, Thomas (Tomasz Hobbes)

Thomas Hobbes (1588-1679) był angielskim filozofem i myślicielem politycznym. Był także autorem tryptyku odpowiadającego działom jego systemu (O obywatelu, O ciele, O człowieku), Elementów prawa natu...

Kult maryjny

Kult maryjny został zatwierdzony przez Sobór w Efezie, w 431 roku. Wtedy to pierwszy raz, uroczyście przyznano, że Maryja jest Matką Boga, że wydała na świat Jezusa Chrystusa, który przez nią stał si...

Burke, Edmund

Edmund Burke żył w latach 1729-1797 w Anglii. Pochodził z mieszczańskiej rodziny. Należał do wigów (liberalnych polityków walczących z torysami). Od 1765 r. był posłem do Izby Gmin. Dążył do ogranicz...

Augustyn (Św. Augustyn)

Św. Augustyn żył w latach 354-430. Urodził się w Północnej Afryce, w Tagasta w Numidii. Jego ojciec był poganinem, a matka chrześcijanką. Wychowywany przez matkę w chrześcijaństwie, odnosił się do ni...

Arystoteles

Arystoteles żył w latach 384-322 p.n.e. Urodził się w Stagirze na Półwyspie Trackim. Jego ojciec Nikomach był nadwornym lekarzem króla macedońskiego. W 367 r. Arystoteles przyjechał do Aten i wstąpił...