MS

Redakcja strony

Tomasz z Akwinu (Św. Tomasz z Akwinu)

Św. Tomasz z Akwinu żył w latach 1225-1274. Urodził się na zamku pod Akwinem w Królestwie Neapolitańskim. Był Włochem, pochodził z rodu hrabiów Akwinu. Studia odbył w klasztorze Monte Cassino, w 1243...

Kryzys społeczny w organizacji

Możliwość znalezienia się organizacji w kryzysie istnieje zawsze. Kryzys w przedsiębiorstwie oznacza proces kierunkowo niekorzystnych zmian w przebiegu i wynikach działalności gospodarczej, obejmując...

More, Thomas (Tomasz Morus)

Thomas More (Tomasz Morus) żył w latach 1478-1535 w Londynie. Zginął z wyroku króla Anglii Henryka VIII ponieważ nie zgadzał się z jego stosunkiem do katolicyzmu. Został uznany za świętego. W roku 15...

Sokrates

Sokrates żył w latach 469-399 p.n.e. Jego nauki odegrały wyjątkową rolę. W historii filozofii mówi się nawet o okresie przedsokratejskim i posokratejskim. Poglądy Sokratesa wyrażały sprzeciw wobec so...

Platon

Platon żył w Atenach, od 427 do 347 r. p.n.e. Pochodził z arystokratycznego rodu, jego matka miała przodka w Solonie, a ojciec należał do Kordytów. Lata jego życia przypadły w okresie rozkwitu Aten i...

Staniszkis, Jadwiga

Jadwiga Staniszkis (ur. 26 kwietnia 1942 r. w Warszawie) – socjolog, politolog, publicystka, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN oraz na Wydziale Politologii Wyższej Szkoły Biznesu &...

Szacka, Barbara

Barbara Szacka (ur. 1930 r.) – prof. dr hab., socjolog. Doktorat obroniła w 1961 r. W 1990 r. otrzymała tytuł profesora. Zajmuje się pamięcią społeczną, socjobiologią i socjologią ogólną. Jej m...

Szczepański, Jan

Jan Szczepański urodził się 14 września 1913 r. w Ustroniu w pobliżu Cieszyna. Ukończył tam szkołę średnią. Studiował socjologię na Uniwersytecie Poznańskim. Po uzyskaniu dyplomu magistra socjologii ...

Sztompka, Piotr

Piotr Sztompka (ur. 2 marca 1944 r. w Warszawie) – profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. J. Tischnera, członek rzeczywisty PAN i PAU, oraz europejski...