Antropologia narracji we współczesnej kulturze. Od zniewolenia do zbawienia

Katedra Socjologii Kultury i Religii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
we współpracy z Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego,
Komisją Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
oraz Zakładem Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

zapraszają do udziału w
VI LUBELSKICH SPOTKANIACH ANTROPOLOGICZNYCH pt.

Antropologia narracji we współczesnej kulturze. Od zniewolenia do zbawienia,

które odbędą się 10 maja 2017 r. w Lublinie.

Narracja organizuje dziś sposób postrzegania otaczającego nas świata, naszej tożsamości oraz relacji z innymi. We współczesnym świecie jej mnogość i fragmentaryzacja wpływa na formułowanie sądów poznawczych, estetycznych i moralnych. Jednocześnie polifonia narracji umożliwia dialog, a przez to wspólne konstruowanie i porządkowanie sensów.

W chaotycznej narracji niektóre słowa, zdania, a nawet metafory zaczynają tracić swoje pierwotne znaczenie. Nowe modele i wzory ich wykorzystania w konkretnych kontekstach są powtarzane i utrwalane w mediach. Na stałe wchodzą do repertuaru środków opisu rzeczywistości. Można zauważyć, że w obliczu mnogości narracji badacze nauk społecznych i humanistycznych stracili pozycje komentatorów i interpretatorów współczesnych zjawisk społecznych na rzecz publicystów i polityków. Postmodernistyczny liberalizm, strącając autorytety z piedestału, oddaje głos każdemu, prowadząc tym do obfitości dyskursów i opinii. Czasami wzbogaca to perspektywę, innym razem prowadzi do rozmycia pojęć lub mylnego zastosowania terminów. Nasuwa się pytanie, w jaki sposób współczesna antropologia ma radzić sobie z mnogością narracji. Warto się zastanowić, czy powinna przyjmować stanowisko obserwatora i komentatora, czy też angażować się w narrację publiczną, pomagając porządkować i interpretować aktualne problemy i zjawiska. Kolejnym wyzwaniem dla antropologów jest przejście od tradycyjnych metod badań na rzecz sztuki tworzenia tekstów antropologicznych (antropologia refleksyjna, autoetnografia, antropologia zaangażowana).

Przedmiotem namysłu w ramach VI Lubelskich Spotkań Antropologicznych będą:

  • narracje literackie i filmowe
  • reportaże z miejsc ataków terrorystycznych oraz konfliktów wojennych
  • narracje uzależnień (w tym od Internetu, pracy, polityki)
  • narracje uwolnienia (w tym egzorcyzmy, narracje służące osiągnięciu spokoju duchowego, narracje terapeutyczne psychologów i duchownych)
  • narracje w formie modlitwy

Termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów na adres e-mail konferencja.kul@wp.pl upływa 18 kwietnia 2017 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł (udział w konferencji, przerwa kawowa, materiały konferencyjne) lub 100 zł (bez udziału, z możliwością publikacji, po pozytywnej recenzji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji wraz z programem będą na bieżąco uzupełniane na stronie internetowej Katedry Socjologii Kultury i Religii (www.kul.pl/kskir).

Kontakt: mgr Patrycja Paula Gas, patrycjapaulagas@kul.lublin.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *