Analiza polskiego społeczeństwa

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

zaprasza do udziału w
IV Ogólnopolskiej Społecznej Konferencji Naukowej pt.

Analiza polskiego społeczeństwa,

która odbędzie się 27 listopada 2020 r. w Lublinie.

Celem Ogólnopolskiej Społecznej Konferencji Naukowej – Analiza polskiego społeczeństwa jest próba uchwycenia i opisania zmian, napięć i dylematów dotyczących współczesnego społeczeństwa. W dobie dynamicznego rozwoju społeczeństwa, zachodzące w nim przemiany i procesy są warte badania i poddawania analizie w celu opracowania całościowego obrazu społeczeństwa. Działania te umożliwiają określenie uwarunkowania procesów społecznych oraz identyfikację czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe, jak i źródła zagrożeń. Konferencja jest realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

W wydarzeniu wezmą udział pracownicy naukowi, doktoranci i studenci kierunków humanistycznych i społecznych, przedstawiciele instytucji kultury, a także praktycy zainteresowani zagadnieniami prezentowanymi podczas Konferencji. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich, zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja trwa do 5 listopada 2020 r.

Zobacz
Strona wydarzenia

Pin It

Komentowanie zakończone.