21 projektów badawczych na liście OPUS 24+LAP/Weave

21 miedzynarodowych projektów badawczych, w tym 13 realizowanych we współpracy dwustronnej z zespołami z Niemiec, 5 – we współpracy z naukowcami ze Słowenii oraz 3 projekty trójstronne otrzymało granty OPUS 24+LAP/Weave.

Na badania realizowane we współpracy z badaczami zagranicznymi polscy naukowcy otrzymali ponad 33,7 mln zł. Wyniki konkursu OPUS 24+LAP/Weave podało na stronie internetowej Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Konkurs OPUS jest przeznaczony dla naukowców na różnych etapach kariery. W jego 24. edycji naukowcy i naukowczynie pracujący w polskich jednostkach mogli ubiegać się o finansowanie nie tylko krajowych projektów badawczych, ale również projektów międzynarodowych w oparciu o ścieżkę Lead Agency Procedure (LAP). Dzięki LAP możliwe było zaplanowanie projektu we współpracy z zespołami z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga lub Belgii ‒ Flandrii – poinformowało NCN.

W przypadku 21 wyłonionych projektów NCN pełniło rolę agencji wiodącej, czyli przeprowadzało pełną procedurę oceny merytorycznej, a agencje partnerskie akceptowały jej wyniki. Zadania realizowane przez polskie zespoły będą finansowane ze środków NCN, zaś koszt pracy zespołów zagranicznych pokryją właściwe agencje z Niemiec, Słowenii, Czech i Austrii – czytamy w komunikacie.

Obok 13 projektów realizowanych we współpracy dwustronnej z zespołami z Niemiec i 5 projektów zakładających współpracę dwustronną z naukowcami ze Słowenii na liście rankingowej znalazło się po jednym projekcie trójstronnym: polsko-niemiecko-austriackim, polsko-słoweńsko-austriackim oraz polsko-słoweńsko-czeskim.

3 projekty dotyczą badań w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, 5 – badań w obszarze nauk o życiu oraz 13 – badań w obszarze nauk ścisłych i technicznych.

NCN wymieniło przykładowe projekty, które uzyskały finansowanie.

W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce dr hab. Anna Horolets z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzi badania we współpracy z prof. Alexandrą Nadine Schwell z Uniwersytetu w Klagenfurcie oraz prof. Sašą Poljak Istenič z Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. Naukowczynie wraz z zespołami zajmą się europejską polityką neutralności klimatycznej miast i jej lokalnymi interpretacjami. Sprawdzą, co jest uznawane za pilne w kontekście zmian klimatycznych w miastach, które zostały ujęte w misji Unii Europejskiej: 100 miast neutralnych dla klimatu do 2030 r. Będą śledzić proces przejścia do neutralności klimatycznej Warszawy, Klagenfurtu i Lublany. Na polską część prac NCN przeznaczy ponad 1,2 mln zł.

W grupie nauk o życiu naukowcy z Polski i Słowenii wspólnie zrealizują badania koncentrujące się na opracowaniu nowych terapii chorób o podłożu zapalnym. Przewlekłe stany zapalne mają swój udział w patomechanizmie wielu chorób, wliczając w to m.in. choroby zapalne stawów, miażdżycę, zespół jelita drażliwego, nowotwory, a nawet depresję. Dr hab. Anna Więckowska z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Izidor Sosič z Uniwersytetu w Ljubljanie planują w swoim projekcie otrzymać pierwsze związki typu PROTAC, degradujące kinazy TAK1 i IKKβ o działaniu przeciwzapalnym. Na realizację badań polski zespół otrzyma od NCN finansowanie w wysokości ponad 2 mln zł.

W grupie nauk ścisłych i technicznych wśród zwycięskich projektów znalazły się polsko-niemieckie badania, które będą realizowane w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN pod kierunkiem dr. hab. Rodolfo Henrique Smiljanica, we współpracy z zespołem prof. Norberta Christlieba z Uniwersytetu w Heidelbergu. Naukowcy w projekcie „Stara Droga Mleczna: dokładna całościowa analiza gwiazd ubogich w metale” przeprowadzą nowatorskie badania, których celem jest uzyskanie dokładnej charakterystyki parametrów atmosferycznych gwiazd ubogich w metale oraz ich składu chemicznego. Te wyniki umożliwią im zrekonstruowanie własności pierwszych źródeł pierwiastków chemicznych pochodzenia gwiezdnego we Wszechświecie. Wartość prac polskiej części projektu to ponad 2 mln zł.

W ramach konkursu OPUS 24+LAP/Weave badacze mogli starać się o finansowanie projektów realizowanych bez udziału partnerów zagranicznych, jak również dwu- lub trójstronnych projektów we współpracy LAP, projektów z udziałem innych partnerów zagranicznych, a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych. Procedura LAP to standard oceny wniosków stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym ubieganie się o środki na realizację wspólnych projektów oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania.

Konkurs OPUS 24+LAP/Weave w części krajowej został rozstrzygnięty w maju.

Najnowsza lista rankingowa jest dostępna tutaj. (PAP)

bar/

Pin It

Komentowanie zakończone.