​​Zróżnicowanie społeczne a praktyki komunikacyjne w świecie realnym i wirtualnym

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Pedagogiki
Zakład Pedagogiki Mediów

zaprasza na konferencję naukową pt.

​​Zróżnicowanie społeczne a praktyki komunikacyjne w świecie realnym i wirtualnym,

która odbędzie się 29.09.2017 r. we Wrocławiu.

Organizatorzy zamierzają skoncentrować uwagę uczestników konferencji na sposobach praktykowania in statu nascendi komunikacji w zróżnicowanych okolicznościach. Interesująca będzie codzienność w komunikacji oraz codzienna komunikacja jednostek, grup i instytucji, jaka przebiega w świecie braku bądź zmiennych granic, wartości, zasad. Korzystając z metafory Waltera Benjamina, uważamy że ważne są zarówno narracje chłopów, jak i opowieści marynarzy. Dlatego oprócz ustalenia obrazu dnia powszedniego komunikacji, pragniemy zaproponować namysł badawczy nad niezwykłymi, oryginalnymi, dopiero wyłaniającymi się zagadnieniami współczesnej komunikacji. Ciekawi nas uwzględnienie w konferencyjnym dyskursie perspektywy komparatystycznej.

Proponujemy następującą problematykę dyskursu:

  1. Obecność zróżnicowania społecznego (uwzględnienie np.: płci oraz wieku, statusu materialnego, przemian związanych z rynkiem pracy, systemu edukacyjnego, kwestii narodowościowych, regionalnych, religijnych oraz etnicznych; podziałów terytorialnych i lokalnych; różnic między miastem a wsią) oraz jego komunikacyjne implikacje.

  2. Dekompozycja, wielowymiarowość działań i zachowań komunikacyjnych, związanych z praktykami społecznymi, występującymi w różnych obszarach nauki, kultury (w tym edukacji i sztuki), ekonomii, prawa, religii, itd.

  3. Nowe technologie a nowe wymiary zróżnicowania społecznego i towarzyszących im praktyk komunikacyjnych.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł.

Zgłoszenie uczestnictwa oraz opłata konferencyjna: do dnia 20.09.2017 r.

Kontakt:
Jolanta Kędzior
e-mail: jolanta.kedzior@uwr.edu.pl, tel. kom. 501588068
Beata Krawiec
e-mail: beata.krawiec@uwr.edu.pl

Pin It

Komentowanie zakończone.