Źródła muzyki, której słuchamy

Ogromna większość dorosłych (86%) słucha muzyki przynajmniej kilka razy w tygodniu. Największy odsetek słuchających (68%) na ogół słucha muzyki nadawanej w radiu, druga pod względem wielkości grupa (39%) najczęściej wybiera muzykę z telewizji, a blisko jedna trzecia (30%) – dostępną bezpłatnie w internecie. Z płatnych serwisów internetowych korzysta jedynie 8% słuchających muzyki. Pozostali jako swoje główne źródła muzyki wskazują jeszcze płyty CD lub DVD (14%), pliki dźwiękowe zapisane w pamięci jakiegoś urządzenia, np. smartfona lub komputera (11%), a także płyty winylowe (2%).

Wybór źródła muzyki jest najsilniej związany z wiekiem. Badani mający co najmniej 45 lat częściej niż przeciętnie słuchają muzyki nadawanej w radiu, a ci, którzy mają powyżej 54 lat – najczęściej również emitowanej w telewizji. Młodsi, a zwłaszcza najmłodsi, w wyraźnie większym stopniu wybierają muzykę online, zarówno dostępną bezpłatnie (to najpopularniejszy sposób pozyskiwania muzyki przez osoby w wieku 18−24 lata), jak i w ramach płatnej oferty, a ponadto także znaczna ich część odtwarza pliki dźwiękowe zapisane w pamięci smartfona lub innego urządzenia.

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wskazać trzy źródła


Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w lipcu 2018 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *