Zmiana społeczna w XXI wieku: młodzi-rodzina-gospodarka-migracje

Sekcja Socjologii Migracji wspólnie z Sekcją Socjologii Młodzieży i Edukacji, Sekcją Socjologii Rodziny, Sekcją Socjologii Ekonomicznej PTS

zapraszają do udziału w konferencji pt.

Zmiana społeczna w XXI wieku: młodzi-rodzina-gospodarka-migracje,

która odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2020 roku online.

Planowana konferencja skupi się na problematyce zmiany społecznej w XXI wieku. Sama koncepcja zmiany społecznej, która wielokrotnie była przedmiotem refleksji naukowej (por. prace Anthony’ego Giddensa, Margaret Archer, Piotra Sztompki i in.), daje możliwości zaprezentowania zarówno krytycznej refleksji teoretycznej, jak i wyników najnowszych badań empirycznych w subdyscyplinach socjologii powiązanych z: młodymi, rodziną, gospodarką i migracjami. Zmianę społeczną analizowano dotychczas w Polsce głównie w kontekście transformacji ustrojowej 1990., a także akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz globalizacji. Obecne procesy zmiany społecznej, choć bardzo istotne, wymagają pogłębionej, specyficznej refleksji. Celem konferencji jest nadanie właściwej rangi analizie nowych zjawisk społecznych i związanych z nimi wyzwań. Interesują nas też badania nad kryzysem wywołanym pandemią, który gwałtownie przeorganizował życie społeczne w wielu obszarach. Dążymy do poszukiwania wspólnego mianownika dla rozmaitych wyzwań i przemian doświadczanych przez społeczeństwo polskie w okresie pandemii i towarzyszącego – być może dłuższego niż sama pandemia – załamania społeczno-gospodarczego.

Termin zgłaszania propozycji w formie abstraktu w języku polskim lub angielskim (do 500 słów), w którym powinny być zawarte: cel wystąpienia, główne pytanie badawcze i założenie, metodologia, wstępne wnioski: do 10 września 2020 r.

Opłata konferencyjna: 100 zł.

Zobacz
Ogłoszenie o konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *