Zdrowie 2.0

Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Spółka Akademicka Wiseplace sp. z o.o.

zapraszają do udziału
w konferencji naukowej pt.

Zdrowie 2.0,

która odbędzie się 18 października 2017 roku w Katowicach.

Podejście interdyscyplinarne w badaniach oscylujących wokół szeroko rozumianej tematyki zdrowia zdaje się odpowiadać obowiązującym trendom badawczym obecnych zarówno w obszarze nauk społecznych, jak i medycznych. Umożliwienie wymiany opinii i wiedzy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych odpowiada wszakże koncepcji holistycznego spojrzenie na rozwój i zdrowie człowieka. Szeroki zakres tematyczny umożliwia uczestnikom reprezentującym odmienne ośrodki naukowe znalezienie odpowiedniego miejsca na przedstawienie swoich zainteresowań oraz swojej działalności naukowej, a także zapoznanie się z postępami prac innych. Sprzyja także możliwości wypracowania wspólnych metod działania wszystkich podmiotów bezpośrednio i pośrednio związanych ze wskazaną tematyką.

Panele tematyczne:

 1. Środowisko globalne i regionalne jako przestrzeń zagrażająca zdrowiu oraz życiu;
 2. Medycyna tradycyjna a alternatywna i ich przyszłość;
 3. Znaczenie coachingu w rozwoju duchowo-zawodowym;
 4. Dermatologia estetyczna, kosmetologia i medycyna estetyczna – wyzwania i trendy;
 5. Przemysł farmaceutyczny jako antidotum na starzenie się społeczeństwa;
 6. Miejska psyche i jej wpływ na kondycję psychiczną współczesnego człowieka;
 7. (Nie)zdrowie pracujących – zdrowie i higiena w miejscu pracy;
 8. Współczesne tendencje w zarządzaniu i ochronie zdrowia;
 9. Modele edukacji zdrowotnej w Polsce i na świecie;
 10. Kierunki rozwoju sektora usług uzdrowiskowych, relaksacyjnych oraz turystycznych;
 11. Moje ciało, moim wyzwaniem – aktywność fizyczna;
 12. Żywność funkcjonalna, produkty light i fitness jako nowa codzienność;
 13. Choroby cywilizacje i metody ich przezwyciężania;
 14. New addictions – diagnoza, wsparcie oraz metody leczenia.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać do 10 września 2017 roku.

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *