Zarządzanie dziedzictwem. Teoria a praktyka

Doktoranci Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

zapraszają do udziału w konferencji pt.

Zarządzanie dziedzictwem. Teoria a praktyka,

która odbędzie się w dniach 15-17 października 2015 r. w Krakowie.

Organizatorzy pragną, aby konferencja była interdyscyplinarnym miejscem intelektualnej wymiany młodych naukowców i praktyków, którzy reprezentując odmienne kierunki i stanowiska, odniosą się do tematyki zarządzania dziedzictwem. Do udziału w konferencji są zaproszeni urbaniści, historycy sztuki, prawnicy, menadżerowie i wszyscy ci, którzy w swojej pracy zajmują się dziedzictwem.

Tematyka konferencji:

  • Filozoficzne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym;
  • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego;
  • Rola instytucji kultury, w szczególności muzeów, w propagowaniu dziedzictwa kulturowego;
  • Zarządzanie dziedzictwem niematerialnym;
  • Specyfika zarządzania dziedzictwem poprzemysłowym;
  • Nowe technologie w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym;
  • Ekonomia a dziedzictwo kulturowe;
  • Prawne aspekty zarządzania dziedzictwem;
  • Rola konserwacji zabytków w zarządzaniu dziedzictwem.

Zgłoszenia wraz z abstraktami należy nadsyłać do 31 sierpnia 2015 r.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.