Zarządzanie Bezpieczeństwem w Technikach, Technologiach i Polityce Transportowej SMT3P

Katedra Technologii Lotniczych Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej

zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt.

Zarządzanie Bezpieczeństwem w Technikach, Technologiach i Polityce Transportowej SMT3P,

która odbędzie się w dniach 28-30 września 2016 r. w Katowicach oraz w Ustroniu.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z zintegrowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem w transporcie (lotniczym, kolejowym, drogowym, morskim i wodnym śródlądowym, kosmicznym) oraz jego politycznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi aspektami.

Wydarzenie jest skierowane zarówno do inżynierów, instruktorów i techników, jaki do prawników, socjologów, lingwistów, psychologów, politologów.

Sekcje tematyczne:
✈ ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE:
– problemy społeczno-gospodarcze i naukowo-badawcze,
– edukacja bezpieczeństwa transportu w Polsce,
– strategie bezpieczeństwa w transporcie,
– podejście systemowe w zarządzaniu bezpieczeństwem.

✈ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W TRANSPORCIE:
– metody badawcze stosowane w zarządzaniu ryzykiem i analizach ryzyka,
– stan aktualny zarządzania ryzykiem w transporcie,
– metody zintegrowanego zarządzania ryzykiem w transporcie.

✈ SYTUACJE KRYZYSOWE W TRANSPORCIE:
– zapobieganie sytuacjom kryzysowym,
– przygotowanie do sytuacji kryzysowych,
– procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych,
– stany nadzwyczajne w transporcie.

✈ BUDOWA EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU:
– konstrukcja i badania środków transportu,
– pojazdy transportu kombinowanego,
– użytkowanie i utrzymanie środków transportu,
– modelowanie ruchu środków transportu,
– certyfikacja i homologacja środków transportu.

✈ POLITYCZNE, EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE:
– polityka bezpieczeństwa sektora transportowego w Polsce,
– polityczne uwarunkowania kształtowania strategii bezpieczeństwa w transporcie,
– polityka transportowa jako efekt przetargów elit politycznych i biznesowych,
– wizja rozwoju sektora transportowego w wystąpieniach polityków i programach partii politycznych,
– bezpieczeństwo transportu w prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym,
– prawne uwarunkowania bezpieczeństwa lotnisk, dworców i innych obiektów użyteczności publicznej,
– bezpieczeństwo a działalność gospodarcza w sektorze transportu.

Koszt uczestnictwa w 3-dniowej konferencji wynosi 1450 PLN (340 EURO/375 USD) od osoby.

Honorowy patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, urzędy odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa w transporcie oraz Polish Aviation Club/Polski Klub Lotniczy.

Zobacz
Strona wydarzenia

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *