Zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomu honoris causa prof. Margaret S. Archer

REKTOR I SENAT UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

mają zaszczyt zaprosić na

WRĘCZENIE DYPLOMU DOKTORA HONORIS CAUSA Pani prof. MARGARET SCOTFORD ARCHER,

uroczystość odbędzie się 22 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w Sali Senackiej UKSW, na terenie kampusu uniwersyteckiego przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

PROGRAM

  • Przemówienie Jego Magnificencji ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora UKSW;

  • Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa prof. Margaret Scotford Archer;

  • Wystąpienie prof. Margaret Scotford Archer, doktor honoris causa UKSW.

Margaret S. Archer – współczesna brytyjska socjolog, teoretyk społeczeństwa, przedstawicielka krytycznego realizmu społecznego i analitycznego dualizmu. Twórczość naukowa M. S. Archer pozostaje jeszcze mało znana na polskim gruncie, chociaż „(…) jej prace stanowią prawdziwie oryginalny wkład w kwestie dotyczące natury ontologii społecznej i wyjaśniania socjologicznego, szczególnie w zakresie wzajemnego oddziaływania struktury i sprawstwa, procesów zmiany społecznej, rozumianej jako morfogeneza, a ostatnio refleksyjności oraz konwersacji wewnętrznej” (D. Leonarska, Wprowadzenie do twórczości profesor Margaret S. Archer, http://bazhum.muzhp.pl).

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *