Zainteresowanie mundialem w Katarze

Przed rozpoczęciem tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej zamiar oglądania telewizyjnych transmisji meczów zadeklarowało blisko dwie trzecie dorosłych Polaków (64%). Zainteresowanie transmisjami z mundialu jest w tym roku mniejsze niż w przypadku poprzednich mistrzostw świata w piłce nożnej, natomiast znacznie większe niż w 2014 roku, kiedy to polska drużyna nie zakwalifikowała się do rozgrywek finałowych. Tegoroczne zainteresowanie transmisjami jest natomiast na poziomie mistrzostw, w których reprezentacja Polski brała udział w latach 2002 i 2006.

Największa grupa badanych deklaruje, że będzie starała się oglądać wszystkie mecze polskiej drużyny (23%), a co piąty (20%) w miarę możliwości będzie chciał oglądać wszystkie transmitowane mecze. Mimo iż ogólne zainteresowanie telewizyjnymi transmisjami z mundialu jest w tym roku mniejsze niż przed czterema laty, to kibiców, którzy deklarują, iż w miarę możliwości będą starali się oglądać wszystkie transmitowane mecze, jest niemal tyle samo co poprzednio (20% wobec 21% w roku 2018).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (391) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 listopada 2022 roku na próbie liczącej 1038 osób (w tym: 58,5% metodą CAPI, 24,0% – CATI i 17,5% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *