Zadowolenie z życia

W ostatnich dwóch latach poziom zadowolenia z życia jest najwyższy od 1994 roku, kiedy po raz pierwszy zapytaliśmy o to Polaków. Pod koniec 2016 roku ogólne zadowolenie z całego życia deklarowało nieco ponad trzy czwarte dorosłych (76%), czyli tyle samo co rok wcześniej. Niemal nie zmienił się odsetek ankietowanych, którzy są ze swego życia średnio zadowoleni (21%). Nadal nieliczną grupę stanowią respondenci wyrażający ogólne niezadowolenie z życia (3%), przy czym większość z nich to raczej niezadowoleni (2%). Największy wpływ na poczucie życiowej satysfakcji ma postrzeganie swoich perspektyw na przyszłość.

Zadowolenie z życia

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *