Wymiar sprawiedliwości w odbiorze społecznym

Połowa badanych (51%) negatywnie ocenia funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce, w tym co ósmy (12%) twierdzi, że działa on zdecydowanie źle. Pozytywne opinie na ten temat wyraża nieco ponad jedna trzecia respondentów (36%), w tym jedynie nieliczni (2%) uważają, że wymiar sprawiedliwości działa zdecydowanie dobrze. Należy odnotować, że w porównaniu z poprzednim pomiarem oceny działania wymiaru sprawiedliwości w Polsce się poprawiły. Przybyło respondentów, którzy są z tej działalności zadowoleni (z 28% do 36%), ubyło zaś tych, którzy oceniają ją negatywnie (z 61% do 51%). Nadal jednak działalność wymiaru sprawiedliwości oceniana jest gorzej niż w 2007 roku, kiedy to opinie pozytywne nieznacznie przeważały nad negatywnymi.

W hierarchii utworzonej na podstawie wskazywanych przez respondentów trzech najważniejszych, ich zdaniem, problemów wymiaru sprawiedliwości pierwsze miejsce zajmuje przewlekłość postępowań sądowych (48%). W dalszej kolejności do negatywnych stron funkcjonowania sądownictwa w Polsce badani zaliczają zbyt skomplikowane procedury postępowań (33%), korupcję wśród sędziów (30%) oraz orzekanie zbyt niskich kar za przestępstwa (23%).

Wymiar sprawiedliwości w odbiorze społecznym

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w latach 2005–2017 przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *