Wykłady mistrzowskie w ramach Social Thought Master Courses

Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

zaprasza do udziału w II edycji
wykładów mistrzowskich w ramach

Social Thought Master Courses,

które odbędą się w dniach 4-5 maja 2016 r. w Warszawie.

Szukanie możliwości identyfikacji nowych paradygmatów i wyjaśniania dynamiki zjawisk społecznych jest pierwszym i podstawowym zadaniem socjologii. W wyjaśnianiu owym nie można pominąć rzeczywistych relacji kształtujących zależności na różnych poziomach i w różnych aspektach życia społecznego. Powrót do ontologii człowieka i społeczeństwa, z uwzględnieniem perspektywy realizmu krytycznego, stanowi istotny element tworzenia podstaw naukowej eksplantacji zmiany społecznej i często z niej wynikającego, doświadczenia kryzysu w różnych wymiarach życia społecznego. Jednocześnie dostrzegając problem rozwarstwienia paradygmatycznego w naukach społecznych zapraszamy do udziału w debacie, która będzie nie tylko próbą uporządkowania zagadnień istotnych z tego punktu widzenia, lecz także stanie się okazją do stworzeniu przestrzeni wymiany doświadczeń poznawczych między przedstawicielami myśli społecznej reprezentującymi różne ośrodki i szkoły naukowe.

W tym roku zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli:

  • prof. Margaret S. Archer (University of Warwick, l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Pontifical Academy of Social Sciences),
  • prof. Pierpaolo Donati (University of Bologna),
  • i prof. Douglas Porpora (Drexel University).

Pierwszego dnia (4 maja) odbędą się trzy panele dyskusyjne z zaproszonymi gośćmi (zapewnione tłumaczenie symultaniczne), natomiast 5 maja Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji naukowej: Nauki społeczne wobec rzeczywistości relacyjnej.

PROGRAM RAMOWY

4 maja 2016 r.
Panel I: 10:00-11:40
Critical Realism in the Social Sciences
Introduction – Douglas Porpora: A Basic Introduction to Critical Realism

Panel II: 12:20-14:00
The Relational Theory of Society
Introduction – Pierpaolo Donati: An Introduction to Relational Realism

Panel III: 14:20-16:00
The Role of Reexivity in Sociological Explanation
Introduction – Margaret S. Archer: The role of Reexivity in sociological explanation and why the Reexive Imperative accompanies Late Modernity

5 maja 2016 r.
10:00-17:00 – Konferencja naukowa

Zobacz
Strona wydarzenia
Formularz zgłoszeniowy

Wykłady mistrzowskie w ramach Social Thought Master Courses

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *