Wyjazdy wypoczynkowe w roku 2017

W 2017 roku na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejsce stałego zamieszkania wyjechało 54% dorosłych Polaków, czyli nieco więcej niż w roku 2016 (wzrost o 3 punkty procentowe). Jednocześnie jest to najwyższy odsetek, odkąd pytamy respondentów o wyjazdy wypoczynkowe z co najmniej jednym noclegiem.

W roku 2017, podobnie jak w latach poprzednich, Polacy najczęściej wypoczywali w kraju. Korzystanie w ubiegłym roku z wypoczynku zarówno krajowego, jak i zagranicznego z przynajmniej jednym noclegiem w odwiedzanym miejscu różnicuje, tak jak w latach wcześniejszych, przede wszystkim poziom wykształcenia – im jest on wyższy, tym większe prawdopodobieństwo skorzystania z wyjazdów zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w latach 2013–2018 przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *