Wybory i prawo wyborcze. Zagadnienia teorii i praktyki

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

zaprasza do udziału w konferencji pt.

Wybory i prawo wyborcze. Zagadnienia teorii i praktyki,

która odbędzie się w dniach 25 – 26 października 2017 r. w Poznaniu.

W zamierzeniu organizatorów ma ona być sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat szeroko rozumianej problematyki wyborów oraz prawa wyborczego, a w szczególności polskiego prawa wyborczego, prowadzenia i finansowania kampanii wyborczych, zachowań wyborczych oraz możliwych i pożądanych zmiany prawa wyborczego.

Organizatorzy zakładają, że poszczególne sekcje tematyczne będą koncentrować się m.in. wokół następujących zagadnień:
– możliwe i pożądane zmiany prawa wyborczego;
– wpływ regulacji prawnych na wyniki wyborów;
– czynne i bierne prawo wyborcze i ich ograniczenia;
– techniki głosowania;
– prowadzenie i finansowanie kampanii wyborczej;
– prawo wyborcze a media;
– problemy funkcjonowania administracji wyborczej;
– geografia wyborcza a zachowania wyborcze;
– wybory i systemy wyborcze w państwach demokratycznych.

Uczestnikami konferencji będą nie tylko naukowcy, ale również członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, pracownicy administracji wyborczej, politycy, przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych oraz sędziowie, adwokaci i radcy prawni co stworzy szerokie pole do dyskusji nie tylko nad teoretycznymi aspektami przeprowadzania wyborów, ale także nad wymiarem praktycznym stosowania prawa wyborczego.

Termin zgłaszania referatów na konferencję Wybory i prawo wyborcze. Zagadnienia teorii i praktyki upływa 10 października 2017 r.

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI WYNOSI:
– dla członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (PTPK) – 200 zł
– dla osób nienależących do PTNP oraz PTPK – 250 zł

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.