Współpraca władz lokalnych z mieszkańcami

Rozwój samorządności ma z założenia przyczyniać się do coraz szerszego dialogu władz lokalnych z mieszkańcami i faktycznie dialog taki odbywa się w coraz większej liczbie polskich gmin i miast poprzez różnego rodzaju formy współpracy i konkretne programy umożliwiające mieszkańcom partycypację w podejmowaniu decyzji, np. konsultacje społeczne, inicjatywy obywatelskie czy budżety partycypacyjne.

Inicjatywy tego typu wydają się być dość skuteczne i jako takie są też oceniane przez mieszkańców. Polacy w większości (64%) uważają, że głos mieszkańców ich gminy/miasta brany jest pod uwagę przez lokalne władze przy podejmowaniu przez nie decyzji dotyczących mieszkańców, przy czym żadnych wątpliwości co do tego nie ma jedynie 8% badanych. Co czwarty respondent (24%, w tym 4% stanowczo) twierdzi, że władze jego gminy/miasta podejmują decyzje nie licząc się z głosem mieszkańców.

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w lutym 2018 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *