Współczesne teorie socjologiczne

Współczesne teorie

socjologiczne

(t. 1 i t. 2)

 

Na pozycję tą składa się zbiór współczesnych tekstów socjologicznych. Autorzy książki dokonali selekcji spośród wielu dzieł, prezentując kilkadziesiąt z nich, reprezentujących główne nurty w socjologii.

W tomie I znalazły się artykuły, których autorami są m.in. George C. Homans, Steven Seidman, Jeffrey C. Aleksander, Peter M. Blau, Claude Levi-Strauss, Herbert Blumem, Erving Hoffman, Ralf Dahrendorf i wielu innych, znanych socjologów, którzy wnieśli niebagatelny wkład w rozwój socjologii. Poruszane są tu zagadnienia takie jak: teoria zachowania i wymiany społecznej, teoria racjonalnego wyboru, socjobiologia, interakcjonizm symboliczny, teoria systemu, funkcjonalizm, teoria konfliktu, teoria władzy, neoinstytucjonalizm.

W tomie II z kolei, znalazły się artykuły, których autorami są m.in. Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, Immanuel Wallerstein, Zygmunt Bauman, Thomas Luckmann, Jurgen Habermas, Norbert Elias, Dorothy Smith, Donna Harawaya. Poruszane są tutaj zagadnienia: teorii strukturacji, teorii modernizacji i systemu światowego, neomarksizmu, fenomenologii, teorii działania, hermeneutyki, teorii tożsamości i feminizmu.

Zarówno w tomie I, jak i II znajdują się artykuły, których próżno szukać gdzie indziej, szczególnie w polskiej wersji językowej. Antologia ta stanowi dobre uzupełnienie dla tych, którzy chcieliby pogłębić znajomość poglądów jakiegoś konkretnego socjologa, gdyż artykuły są dobrane tak, aby w sposób syntetyczny przedstawić ich przemyślenia, a przy tym, jak już zostało powiedziane wyżej, nie są dostępne w inny sposób.

Warto zaznaczyć, że w książce występuje adnotacja o zakazie kopiowania, toteż w wielu czytelniach, niemożliwe będzie skopiowanie interesującego nas fragmentu.

Współczesne teorie socjologiczne

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *