Wiedza o podziemiu antykomunistycznym

O grupach zbrojnych walczących w powojennej Polsce z nową władzą wspieraną przez ZSRR słyszała ponad połowa Polaków (55%), w tym sześciu na stu (6%) określa swoją wiedzę na ten temat jako dużą, ponad jedna trzecia (36%) – jako przeciętną, a mniej więcej co ósmy (13%) – jako małą. Słabo znana w tym kontekście wydaje się data 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to kojarzy zaledwie co dwudziesty badany (5%).

Dla większości (66%) ankietowanych, którzy przynajmniej w niewielkim stopniu orientują się w działalności podziemia antykomunistycznego, podstawowymi źródłami wiedzy na ten temat są przede wszystkim media (telewizja, radio, prasa, ogólnie internet – łącznie 35%), a następnie szkoła, książki, filmy, imprezy historyczne (25%) oraz, rzadziej, osoby interesujące się tym okresem (6%). Pozostali badani (34%) najczęściej wskazują na relacje członków rodziny, którzy byli świadkami tamtych wydarzeń (23%), rzadziej na wspomnienia innych osób (8%) lub – co dotyczy nielicznych – na własne doświadczenia (3%).

Wiedza o podziemiu antykomunistycznym

Wiedza o podziemiu antykomunistycznym

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w dniach 2–9 lutego 2017 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *