W Warszawie przyznano kolejne stypendia – „pomosty na studia”

Pół setki studentów odebrało w piątek w Warszawie dyplomy udziału w 13. edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Stypendia przyznano łącznie 1230 młodym ludziom z małych miejscowości. Mają im pomóc w podjęciu lub kontynuowaniu studiów.

„Gdyby nie tego rodzaju inicjatywa, jak ten fundusz, jak to stypendialne wsparcie koalicji ludzi dobrych serc, to wiele osób najzdolniejszych, które nie miały szczęścia urodzić się w rodzinach odpowiednio dostatnich, bramę akademickiej kariery miałyby zamkniętą” – podkreślał doradca Prezydenta RP, prof. Tomasz Nałęcz podczas piątkowej inauguracji 13. edycji programu.

W obecnym roku akademickim stypendia i możliwość udziału w warsztatach oraz stażach otrzymało 1230 studentów i doktorantów, z czego 811 studentów dostało stypendia na I rok.

Od początku istnienia programu przyznano ponad 18 tys. stypendiów, w tym ponad 13,3 tys. – na I rok studiów. Na realizację trzynastu dotychczasowych edycji programu przeznaczono 84,5 mln zł. „Tych kilkanaście tysięcy stypendiów to już, mówiąc językiem wojskowym, prawie dwie dywizje” – żartował Nałęcz, życząc fundatorom dalszego skutecznego działania.

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system oferujący stypendia, zainicjowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (PAFW) w 2002 r. Stworzono go w odpowiedzi na problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów pomiędzy młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach.

Stypendia pomostowe skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Program ma ułatwiać młodzieży podjęcie studiów poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie mogą się ubiegać maturzyści osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i spełniający jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, są wychowankami rodziny zastępczej lub państwowego domu dziecka lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

W ciągu 13 lat Program Stypendiów Pomostowych przekształcił się w rozbudowany system, w ramach którego przyznawanych jest sześć różnych stypendiów: na I rok studiów, na kolejne lata, stypendia językowe, stypendia umożliwiające odbycie części studiów za granicą, staży za granicą i w kraju oraz stypendia doktoranckie.

„Doczekaliśmy się już 57 doktorantów, z których aż 14 uzyskało tytuł doktora” – podkreślił prezes PAFW, Jerzy Koźmiński.

Jedna z laureatek programu, dr Katarzyna Nawrotek z Politechniki Łódzkiej, zajmuje się materiałami, które wspomagają regenerację rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. Realizując pracę doktorską odbyła staże m.in. we Francji, Belgii, w Niemczech i na Ukrainie. „Badania doprowadziły mnie do osiągnięcia, jakim jest złoty medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej” – podkreśliła na piątkowej uroczystości, dziękując fundacji i sponsorom w imieniu swoim i innych beneficjentów.

„Z powodu trudnej sytuacji materialnej blisko połowa naszych stypendystów nie zdecydowałaby się na przekroczenie progu uczelni, gdyby nie perspektywa uzyskania stypendium pomostowego” – dodał Koźmiński, powołując się na wyniki internetowych badań prowadzonych wśród stypendystów.

„Stypendia Pomostowe” fundowane są dzięki wsparciu partnerów: PAFW, NBP, Fundacji PZU, Fundacji BGK, Fundacji Orange, Fundacji BGŻ, Fundacji Wspomagania Wsi i koalicji ok. stu lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych. Zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją Programu sprawuje małżonka prezydenta RP, Anna Komorowska.

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.