UW uczestniczy w badaniu integracji uchodźców

W międzynarodowych badaniach dotyczących integracji uchodźców uczestniczyć będzie Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Instytut jest partnerem projektu badawczego NIEM – największego w Europie przedsięwzięcia poświęconego integracji uchodźców.

O projekcie poinformowano na stronie UW.

„National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection” (NIEM) to przedsięwzięcie 15 państw członkowskich UE, konsorcjum uniwersytetów, think-tanków oraz organizacji pozarządowych chcących poprawiać warunki życia uchodźców. Celem projektu są badania dotyczące integracji uchodźców oraz przygotowanie rekomendacji dla osób odpowiedzialnych za zmiany polityk publicznych – zarówno na poziomie poszczególnych państw członkowskich, jak i całej Unii Europejskiej.

„Aktualna, burzliwa debata na temat uchodźców, dotyczy przede wszystkim ich przyjmowania w Europie. Jednak kluczowe jest to, co dzieje się z uznanymi uchodźcami, gdy już zamieszkają w krajach, które przyznały im ochronę międzynarodową. Uchodźcy to kategoria społeczna szczególnie narażona na wykluczenie. Aby skutecznie mu zapobiegać, należy wiedzieć, jakie działania państwa prowadzą do rzeczywistej integracji” – podkreśla dr Mikołaj Pawlak z IPSiR, który reprezentuje Uniwersytet Warszawski w NIEM.

W ramach projektu NIEM, co dwa lata analizowanych jest blisko 200 wskaźników opisujących warunki włączania uchodźców do społeczeństwa. Zagadnienia dotyczą m.in.: prawa pobytu, dostępu do mieszkań, rynku pracy, systemu edukacji czy systemu ochrony zdrowia. Badacze szukają m.in. odpowiedzi na pytanie, jakie możliwości dostępu do obywatelstwa stwarzają uchodźcom poszczególne kraje UE. W ramach projektu naukowcy porównają też procedury w różnych państwach dotyczące przyjęcia do szkoły dziecka czekającego na nadanie statusu uchodźcy. Badacze będą też analizować, po jakim czasie osoby starające się o azyl mogą podjąć legalnie pracę.

„Jest to olbrzymi i interesujący materiał badawczy. Jednak przede wszystkich pozwoli on na zidentyfikowanie dobrych praktyk w politykach integracyjnych poszczególnych porównywanych krajów, dzięki czemu będzie można je przenosić do tych państw, w których integracja uchodźców się nie udaje” – zaznacza dr Mikołaj Pawlak.

Rola IPSiR UW polega na konsultacjach metodologicznych, udziale w zbieraniu i analizie danych oraz wypracowaniu rekomendacji dla reformy polityk integracyjnych. Uniwersytet Warszawski będzie też gospodarzem seminariów i konferencji dotyczących integracji uchodźców.

Projekt NIEM będzie realizowany do 2021 roku przy wsparciu Europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

Więcej informacji na jego temat dostępnych jest na stronie www.forintegration.eu

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *