Uchodźcy i migranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne

Instytut Filozofii i Socjologii oraz
Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem
i Dobrostanem Dziecka
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

zapraszają do udziału
w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Uchodźcy i migranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne,

która odbędzie się 17 marca 2016 r. w Warszawie.

Celem konferencji jest zacieśnienie współpracy naukowej w zakresie masowej migracji i związanych z nią wyzwań społeczno-kulturowych, pedagogiczno-psychologicznych i etycznych. Organizatorom zależy na interdyscyplinarnej wymianie wiedzy teoretycznej i empirycznej na temat postaw i zachowań dwóch stron spotkania: przybywających do Polski migrantów spoza Europy oraz monokulturowego społeczeństwa polskiego podzielonego w kwestii przyjęcia/nieprzyjęcia uchodźców.

Tematyka konferencji:

 • Perspektywa socjologiczna
  • Migracje a zmiana społeczna
  • Uchodźstwo a wykluczenie społeczne
  • Kapitał społeczny i kulturowy migrantów
  • Wzory adaptacji migrantów i społeczeństwa przyjmującego
  • Skutki migracji dla społeczeństw wysyłających i przyjmujących
  • Rola kultury, religii i ekonomii w procesie integracji migrantów
  • Modele i strategie polityki integracyjnej
 • Perspektywa pedagogiczna
  • Pedagogiczne aspekty pracy z dziećmi cudzoziemskimi w monokulturowej szkole
  • Edukacja międzykulturowa: obszary szkolnych i pozaszkolnych aktywności nauczycieli, pedagogów i edukatorów
  • Polskie doświadczenia w edukacji dzieci cudzoziemskich
  • Uczniowie „odmienni kulturowo” w polskiej szkole
  • Sytuacja wychowawcza i edukacyjna dzieci uchodźców w Polsce
 • Perspektywa psychologiczna
  • Psychologiczne aspekty migracji i uchodźstwa
  • Wspomaganie procesów readaptacyjnych
  • Czynniki utrudniające komunikację międzykulturową
  • Przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji
  • Psychologiczne uwarunkowania niechęci do „obcych”
  • Kryzys zaufania społecznego
 • Perspektywa etyczna
  • Migracje a uchodźstwo w perspektywie etycznej
  • Etyczne aspekty migracji i uchodźstwa
  • Etyka wobec kryzysu migracyjnego i kryzysu uchodźczego
  • Etyka chrześcijańska wobec kryzysu migracyjnego i kryzysu uchodźczego
  • Etyka odpowiedzialności globalnej wobec kryzysu migracyjnego i kryzysu uchodźczego

Zobacz
Ogłoszenie o konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *