Uchodźcy czy imigranci?

Wśród Polaków przeważa opinia, że większość przybyszów z Bliskiego Wschodu i Afryki to nie uchodźcy, ale imigranci zarobkowi (39%). Około jednej czwartej (27%) jest przeciwnego zdania – sądzi, że przybysze to w większości uchodźcy poszukujący w Europie schronienia przed wojnami. Prawie taka sama grupa (25%) ocenia, że wśród przybywających do UE jest niemal tyle samo uchodźców, co imigrantów.

Uchodźcy czy imigranci?

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego we wrześniu 2015 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *