Trwa nabór artykułów naukowych do czasopisma „e-Politikon”

Czasopismo naukowe „e-Politikon” zaprasza do nadsyłania artykułów do pierwszego w tym roku, wiosennego wydania, które będzie nosiło tytuł „Komunikowanie zmian”. Nabór artykułów naukowych trwa do 7 maja 2017 r.

We współczesnych społeczeństwach zachodnich demokracji widoczne są zmiany nastrojów. W kolejnych państwach wybory wygrywają partie, które w swoich programach zapisują obietnice wprowadzenia często rewolucyjnych reform. Zmiany mają wielu zwolenników, choć zwykle w części społeczeństwa rodzą poczucie niepewności, zagrożenia i sprzeciwu wobec rekonstrukcji rzeczywistości, do której ludzie są przyzwyczajeni (nawet jeśli dostrzegają jej mankamenty). Zmiany budzą więc opór. Może on – w przypadku błędów lub braku komunikacji – doprowadzić zarówno do upadku rządów jak i choćby wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast. Dodatkowym wyzwaniem związanym z reformami jest fakt, iż najczęściej po wdrożeniu zmiany następuje długi okres oczekiwania na jej pozytywne efekty. Czyni to proces reformatorski wrażliwym na wahania poparcia społecznego, będącego bardziej pochodną medialnego obrazu samej zmiany niż jej rzeczywistych skutków.

Redakcja „e-Politikonu” zaprasza więc do dyskusji na temat powyższych zagadnień i poszukiwania wzorców komunikowania zmian i reform społecznych czy gospodarczych przez podmioty, które je inicjują i wdrażają – rządy, samorządy czy organizacje międzynarodowe.

Przesłane artykuły naukowe powinny dotyczyć zagadnień:

  • rola komunikacji społecznej w projektach reform

  • czy istnieje optymalny model komunikacji reform społecznych i ekonomicznych?

  • mechanizmy zarządzania oporem społecznym wobec zmiany

  • reformy na szczeblu lokalnym i krajowym – różnice w strategiach komunikowania

  • instrumenty komunikacyjne w procesie informowania o reformach

  • wykorzystanie konsultacji społecznych w procesie komunikowania reform

  • studia przypadków – społecznie udane i nieudane procesy reform na szczeblu lokalnym i krajowym

  • zarządzanie ryzykiem komunikacyjnym w procesach reformowania na szczeblu lokalnym i krajowym

Ostateczny termin nadsyłania tekstów na adres epolitikon@oapuw.pl upływa 7 maja 2017 r.

Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon” jest elektronicznym czasopismem naukowym i z liczbą 8 punktów znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (grudzień 2015 r.).

Zobacz
Wskazówki dla autorów

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *