Topnieją oszczędności Polaków

Więcej niż połowa badanych (57%) deklaruje, że ich gospodarstwa domowe posiadają oszczędności pieniężne. W ciągu ostatniego półrocza ten odsetek zmniejszył się o 4 punkty procentowe. Natomiast od 2007 roku, od kiedy CBOS pyta o tę kwestię, do marca 2020 roku odsetek respondentów posiadających oszczędności systematycznie wzrastał.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (363) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.